Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Vefat eden kişilerin bıraktıkları mal, mülk veya borçların tamamına miras denir. Vefat eden kişiye muris denir, bıraktığı mal varlığı ise tereke adını alır. Bu mal varlığı üzerinde hak sahibi olan kişilere ise mirasçı denir.

Kalan mal varlığının mirasçılar arasında paylaşma şekillerini etkileyen en önemli faktör vasiyetnamedir.  Kişiler hayattayken kanunen kabul edilen bütün şartlara uygun bir vasiyetname hazırlamışsa mal varlığının dağılımı bu vasiyetname üzerinden yapılır.  Eğer vasiyetname bırakılmamışsa herhangi bir hukuki işleme gerek duyulmadan miras kendiliğinden mirasçılara geçer.  Mirasçılar miras bırakanın vefatı halinde tüm miras mallarına elbirliği halinde malik olurlar. Dava yoluna gitmeden paylaşım yapılabilmesi için tüm mirasçıların anlaşması gerekmektedir. Bir mirasçı dahi anlaşma yoluna gitmezse miras paylaşımı yapılabilmesi için mutlaka dava açılması gerekmektedir. Dava açılabilmesi için tek bir mirasçının isteği yeterlidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davasına aynı zamanda halk arasında İzale-i Şuyu adı verilmektedir.  Paylı veya elbirliği mülkiyet ile sahip olunan taşınır veya taşınmaz mal hakkında ortaklar arasındaki paydaşlığın bitirilmesini ve kişisel mülkiyeti sağlayan bir dava türüdür. Bu davada taraf olan kişiler paydaşların hepsidir. Dava sonucu herkesi eşit şekilde etkiler. Dava taşınır veya taşınmaz malların hepsi hakkında açılabilir.

Ortaklığın giderilmesinin iki çözümü vardır:

  • Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Bu yola başvurulabilmesi için taşınır veya taşınmaz malların bölünebilir olması gerekmektedir. Mahkeme ilk olarak bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını inceler. Aynen taksim suretiyle ortaklık giderilirken söz konusu mal paydaşların sayısına göre bölünür ve paylaştırılır. Eğer paydaş sayısına göre paylaştırılan malların eşitliği söz konusu değilse  eksik parça yönünden para da eklenebilir.

  • Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Taşınır veya taşınmaz mal icra kanalı ile satılır ve elde edilen satış tutarı paydaşlar arasında bölünür.  Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi açık artırma şeklinde gerçekleştirilir. Bütün ortakların rızası durumunda satış paydaşlar arasında da gerçekleştirilebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemenin yoğunluğuna göre bu süre değişebilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası davalı kişi sayısına göre değişmekle birlikte tahmini olarak 10 ile 12 ay arasında sürmektedir. Karara itiraz edilmesi durumunda söz konusu dava istinaf mahkemesine taşınır ve orada da 6 ile 8 ay arasında bekleme durumu söz konusu olabilir.

Yargılama Masrafları Nelerdir?

Gayrimenkul değerlerine göre değişmektedir. Söz konusu malın değeri ne kadar yüksekse dava masrafı da o oranda yükselir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Malın taşınır veya taşınmaz olma özelliği aranmaksızın görevli mahkemesi Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Söz konusu mal taşınmaz ise yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir. Eğer birden fazla taşınmaz varsa herhangi birinin bulunduğu yerdeki mahkemede dava açılabilir. Eğer taşınır mal söz konusuysa davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir.

Elbirliği Mülkiyeti Paylı Mülkiyete Nasıl Çevrilir?

Elbirliği mülkiyetinde paydaşların sınırları çizilmiş belirli bir paylarının bulunmamasından ötürü herhangi bir paylı mülkiyet söz konusu değildir. Bütün ortakların eşit haklara sahip olması taşınmazı ilgilendiren herhangi bir işte bile birlikte hareket etmesi zorunludur. Elbirliği mülkiyeti halinde taşınmaz üzerindeki miras payları 3.kişilere satılamaz. Bu da bazı durumlarda işleri güçleştirebilmektedir. Elbirliği mülkiyeti malın devredilmesi, topluluktaki kişilerin dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesi gibi durumlarda sona erer. Ortaklık bulunan her mal üzerinde paydaşların bu elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevirmeye hakkı vardır. Eğer mirasçı elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevirmek isterse tapu sicil müdürü diğer mirasçılara bu durumu bildirerek bir süre tanır ve bu süre içerisinde itirazları varsa bildirmelerini söyler. Elbirliği mülkiyetinin devamının gerekliği konusunda geçerli bir sebep bildirilmediği durumlarda elbirliği mülkiyeti tapu kütüğüne tescil edilmek üzere paylı mülkiyete çevrilir. Her ortak tapu müdürlüğüne giderek bu istemde bulunabilir. Tebligat masrafları istemde bulunan paydaş ya da paydaşlar tarafından karşılanır. Eğer bir malik dahi elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karşı çıkarsa söz konusu işlem gerçekleştirilemez. Bu halde ortaklığın giderimi dava yoluyla elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilebilir veya taşınmaz satılarak tüm mirasçılara payları oranında ödeme yapılır.